Com comprar

La UPC està adscrita a l'Acord Marc de l'CSUC (expedient 19/19) per al subministrament d'equips informàtics, el qual té una vigència de 2 anys: des 17 fins al 12 (prorrogable 2019 anys més, fins al 16). ACTUALITZACIÓ 2022: S'ha formalitzat una 1a pròrroga fins al 19/12/2022. S'acceptarà un increment de preus màxim de fins a un 15% i els lliuraments es poden demorar fins a 4 mesos.

Aquests són els lots d'equips que formen part d'aquesta homologació de proveïdors:

Lot 1: Ordinadors de sobretaula per al PDI / PAS.
Lot 2: Ordinadors de sobretaula modalitat 1: per Disseny Gràfic.
Lot 3: Ordinadors de sobretaula modalitat 2: per Simulació.
Lot 4: Ordinadors portàtils modalitat 1: mesura intermèdia (14"- 2 kg).
Lot 5: Ordinadors portàtils modalitat 2: mida gran (15,6"- 2,5 kg).
Lot 6: Ordinadors portàtils modalitat 3: mida petita (13,3"- 1,5 kg).

Com comprar a la botiga TIC:

 1. Podeu accedir a la botiga amb el vostre usuari de la UPC mitjançant el menu «Botiga UTGCNTIC» o l'enllaç https://botigatic.utgcntic.upc.edu.
 2. Podeu filtrar per preu o categoria, o buscar un producte en concret.
  • L'homologació d'estacions de treball vigent a través del CSUC inclou un equip de treball bàsic i dos models d'estacions de treball avançades. També tres models de portàtils en funció del pes i mida de la pantalla. A més dels equips, es podrà adquirir equipament addicional i els serveis associats.
  • Per als equips de treball recomanem l'ampliació de garantia a 5 anys, llicència del sistema operatiu (si és necessària) i una configuració suficient per a la realització de les tasques que requereixi l'usuari.
 3. Trieu el PC o portàtil del proveïdor que preferiu.
 4. Afegiu opcions, ampliacions i serveis.
 5. Envieu-lo a la cistella i comproveu que tot és correcte.
  • Atenció: Els preus que apareixen a la botiga són preus MÀXIMS. El cost del pressupost real serà igual o inferior al de la botiga i els equips poden variar lleugerament en funció de la disponibilitat d'existències (d'acord amb les condicions de l'homologació).
 6. Finalitzeu la compra afegint els camps que es demanen. Per a això ha d'iniciar la sessió amb el seu usuari de la UPC, si no ho havia fet anteriorment. És important que seleccioni que grup de suport vol que l'assessori i tramiti la compra.
 7. Quan finalitzi la compra, la botiga llançarà una petició a la Unitat de Serveis TIC triada a través d'un tiquet i vostè rebrà una confirmació en la seva adreça de correu de la UPC.
 8. El personal tècnic del servei TIC triat revisarà la seva petició, gestionarà la petició de pressupost actualitzat amb el proveïdor, introduirà les dades en l'aplicació de compres de la UTG i confirmarà la compra al proveïdor un cop estigui finalitzada.